Schůze UGS a SUG ČGPS 20.10.2017

Schůze UGS a SUG ČGPS

20.10.  2017

Přítomni: Horčička, Mašata, Zmrhal, Krofta, Huvar

SUG : Feyereisl

RK: Krahulec

Omluveni: Huvar, Šottner, Martan, Halaška, Adamík

Praha

Program:
- Běžná agenda – finance ( stav sponzorů- Astellas, Hartmann, Ferring, Apogepha...Elva Pharma s.r.o.)
- Noví členové nejsou
- Atestace 24.10.
- Bulkamid - předseda navrhuje stanovit kritéria, která odborná společnost jako nepodkročitelnou normu vyžaduje... je ale nutný seznam, předseda vyžádá na VZP.
- Nyní ze SÚKlu  - 5 posudků
- Registr – bude přednesen na konferenci
- Info o Nolicinu a Gyrabloku – podnět pofnět byxl podán z Farmakologického ústavu.
-  Adamík – Zlín – bud březen nebo listopad...přesunuto na 2019
- Konference 2017 –  předložen dosavadní stav přihlášek a financí – Zmrhal, Horčička, Mašata referuje o odborných tématech. 
- Ceny společnosti – práce – přednáška – kazuistika
- Konference: Mašata VR – stav, uzávěrka do 15.10......tisk 24.10., časový harmonogram
- Nezapomenout na VH,
- Zmrhal, Horčička, Revický – současný stav, garance-programSchůze – 24.11.

Zapsal Horčička

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

Sponzoři