Schůze UGS a SUG ČGPS 22.9.2017

Schůze UGS a SUG ČGPS


22. 9.  2017


Přítomni: Horčička, Martan, Halaška, Mašata, Zmrhal

RK: Adamík

Omluveni: Huvar, Šottner, Krofta, Krahulec, Feyereisl

Praha
Program:
- Běžná agenda – finance ( stav sponzorů- Astellas, Hartmann, Ferring, Apogepha...Elva Pharma s.r.o.)
- Noví členové nejsou
- Atestace 24.10.
- Stav výkonu UZ urogynekologem – nižší úhrada 236----130 ...odpovídá používanému UZ přístroji ...byla to chyba MZ
- Bulkamid - předseda navrhuje stanovit kritéria, která odborná společnost jako nepodkročitelnou normu vyžaduje... je ale nutný seznam, předseda vyžádá na VZP.
- Nové materiály – posudky, odborné předpoklady…bude zadáno ad hoc tomu, kdo s materiálem pracuje
- Zmrhal informuje o úhradě preparátu Hyacyst-  kód 0194237 jako ZUM k výkonu 76217 - výplach měchýře
- Registr- nediskutován
- Konference 2017 –  předložen dosavadní stav přihlášek a financí – Zmrhal, Horčička, Mašata referuje o odborných tématech. 
- Huvar poslal návrh WS – Urodynamika – personální obsazení, ev. účast firem
- Martan pozve zahraničního řečníka ze Slovinska
- Návrh ceny za firemní přednášku ...5 min 5000 tis, není třeba abstrakt, nebude tištěn ale nutno VR předložit název.
- Ceny společnosti – práce – přednáška – kazuistika –
- Chyba na webu ....hlásit na ugs@seznam.cz ...zejména prokliky
- Vzdělávání –– po jednání AK doporučuje Martan upravit Vzdělávací program dle našich požadavků,  aby byl připraven na výzvu k předložení ze strany MZ – ty jsou již připraveny z minulé doby, diskutovány a schváleny. Dále předseda osloven Výborem ČGPS, zda by urologové  směli atestovat z urogynekologie – odmítavé stanovisko zasláno, jedná se o nadstavbový obor s návazností na základní odbornost.
- V AK nyní za urogyn. Martan, Feyereisl
- Schůze –20.10. a 24.11.


Zapsal Horčička

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

Sponzoři