Schůze UGS a SUG ČGPS 24.3.2017

Schůze UGS a SUG ČGPS

24. 3. 2017

Přítomni: Horčička, Martan, Halaška, Mašata, Huvar, Zmrhal, Šottner, RK: Krofta, Krahulec, Adamík, SUG ČGPS: Feyereisl..omluven

Průhonice

Program:
- Běžná agenda – finance ( stav sponzorů- Astellas, Hartmann, Ferring, Apogepha...Elva Pharma s.r.o.)
- Noví členové nejsou
- Předseda referuje o chybě ve výkonu 63703..uz vyšetření urogynekologem – MZ po jednání slíbilo nápravu
- BUlkamid – doporučeno předsedou  opatrnost v indikacích … cca 100 výkonů  ročně – viz negativní dopad na Slovensku, ZÚM sand bude od března.
- žádosti – Botox ( sepsat žádost pro urology- předseda vyzval Kališe…zatím nic)
- V souvislosti se speciálními výkony – např. Bulkamid či Botox diskutována tvorba center – Krofta zjistí podmínky
- Vyřazení mirabegronu z úhrady –reakce – připravil Martan a Horčička – odeslána – dále má být řešeno rozkladem MZ
- Nové materiály – posudky, odborné předpoklady...Mašata – dále připravil – bude uvedeno na webu
- Předseda referuje o plánovaných změnách na webu – zejména přípravě informačního bulletinu pro rychlejší informovanost členů společnosti.
- IUGA:  zaplaceno – je zpoždění platby došlo ze strany IUGA – nebyla vydána faktura
- Registr- diskutován stav –Šottner předkládá úpravy, výsledky budou pravidelně uveřejňovány v bulletinu, který připravuje webmaster, oficiálně osloví  UZIS , doc. Duška
- Konference 2017 –  Mašata přednesl koncepci… představa (odborná, délka, VH, WS, večer )– nutné upřesnit, pro web připravit zkrácenou verzi. Důležitý je kontakt s agenturou, úprava nepřesností na webu agentury a také již anotace na web naší společnosti. 
- Agenda –  stanoviska: - mirabegron, - již diskutováno. MZ- požadavek na délku přípravy v UG dva roky odmítnut. SÚKL – schváleno rozšíření možnosti preskripčního o mezení močových spasmolytik RS45/1 – neretardovaná forma i pro GER a PL.
- Vzdělávání – atestace – otázky a test- změna minimálně jedné 1/3 ( připravil Huvar, Mašata, Zmrhal, Krofta)
- Financování společnosti – předsedou předložen návrh smlouvy- doporučena úprava příspěvků.
- Plánované akce 2017 – akce jsou na webu
- Schůze –....26.5. – Bratislava, po skončení UG bloku.

 

Zapsal Horčička

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

Sponzoři