Schůze UGS a SUG ČGPS 6.1.2017

Schůze UGS a SUG ČGPS

6.1.2017

Přítomni: Horčička, Martan, Halaška, Mašata, Huvar, Zmrhal, Šottner, RK: Krofta, Krahulec, Adamík, SUG ČGPS: Feyereisl

Naháč

Program:
- Běžná agenda – finance (stav sponzorů- Astellas, Hartmann, Ferring, Apogepha...Elva) noví členové – Jírová – M. Boleslav, Jirák – Pardubice – schváleno
- Vzhledem k opakovanému napadnutí účetní zprávy Šottner předkládá zprávy za všechna období a neshledán finanční problém. Porovnána finanční zpráva EUGA a  UGS. UGS zpráva je podrobnější a splňuje náležitosti finanční zprávy zapsaného spolku.
- Nové výkony – reakce – kopie, a podmínění specializací, výzva k výkonu BUlkamid – opatrnost cca 100 výkonů – viz Slovensko, zatím není číslo ZÚM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- žádosti – Botox (sepsat žádost pro urology- předseda vyzve Kališe)
- V souvislosti se speciálními výkony – např. Bulkamid či Botox diskutována tvorba center – Krofta zjistí podmínky
- Úhrada- vložky – VZP- dopis nám. VZP Honěk – doplatek závisí na  kvalitě- vznikl systém kategorizace výrobků bez diskuze s odbornými společnostmi. I při osobním jednání další diskuze odmítnuta. Vyřazení mirabegronu z úhrady – nutná reakce – připraví Martan – krátká – info, zejména problém urologů, viz důvodová zpráva SÚKL
- Nové materiály – posudky, odborné předpoklady...Mašata – dále připraví
- IUGA:  - Mašata vyzve členy
- Dle doporučení výboru jednal Horčička s agenturou Guarant o vedení agendy členské základny – cenová nabídka vysoká, doporučeno získat zkušenosti u SNGP a dále přednést
- Registr- diskutován stav
- Vyúčtování konference 2016 – zisk  - schválena odměna pro prezidenta konference, a pro speakery WS
- Hodnocení konference UGS 2016 – 25.ročník s úspěchem, v režii Zmrhala, gratulace všech členů výboru – zvolení Čestným prezidentem konference – proběhlo během konference. Kriticky hodnocení workshopu – sice obohacení ale finančně ztrátové.
- Konference 2017 – představa (odborná, délka, VH, WS, večer – schválena koncepce)- agenturní realizace po diskuzi – předneseny nabídky dvou společností- Šottner a Horčička  - výborem doporučeno zůstat u současné společnosti – Congress Prague. Vzhledem k současné situaci přednesen návrh Mašatou ( deadline 15.9. – námitka Zmrhal, že prakticky nemožné jej splnit, WS ano – několik témat – nejvíce obsazené se uskuteční, firemní přednášky na konec bloku, vyzvané přednášky…,) Feyereisl navrhuje ustavit novou vědeckou radu s plnou odpovědností za charakter a styl konference. Za předsedu navržen Mašata a Krofta. Horčičkou – vzhledem k přednesené koncepci - doporučen Mašata, všichni pro, po roce vystřídání. Další členové: Adamík, Zmrhal a Mašata osloví Husera.
- Agenda – došlá pošta – Kališ, Švabík – předseda odpoví.
- Vzdělávání – atestace – otázky a test- změna minimálně jedné 1/3 ( připraví Huvar, Mašata, Zmrhal, Krofta)
- Financování společnosti – granty – představy...sponzor..název..kolik
- Plánované akce 2017 – termíny...Pardubice..., Zmrhal  připraví  na web
- Agenda sekretariátu...Markéta Dušáková
- Schůze – termíny 24.3.- Praha ....26.5. – Bratislava

 

Zapsal Horčička

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

Sponzoři