Schůze výboru 16.3.2018

Schůze výboru 16.3.2018

Přítomni: Horčička, Martan, Huvar, Zmrhal, Mašata, Halaška

RK: Krahulec, Krofta

Omluveni: Adamík, Šottner, Feyereisl

SUG ČGPS: Feyereisl

Místo: Naháč

 

Program

Úkoly z minulé schůze splněny – členství IUGA, připomínky k VP, program konference ČGPS-příspěvky urogynekologie budou.
Běžná agenda - předseda podává zprávu o stavu financí a o jednáních se sponzory – podepsána smlouva na Grant pro Zlín – zdůrazněna dokumentace a archivace
Noví členové: MUDr. T. Výtisková – TFN Praha
Písemná stanoviska: nadstavbové obory- diskuze minule, absorpční pomůcky – úhrada – spoluúčast pacienta, navržen ev. přesun prostředků z oblasti lehké k těžké inkontinenci
Členství v IUGA – zaplaceno
Horčička referuje o situaci s přípravou State of Art, pravděpodobný termín je podzim  2018 Záštita UGS – požádán Ostravou  - šití análního svěrače, jednodenní seminář – Ostrava a Plzeň  - Schváleno
Potvrzeny podmínky pro poskytování záštity UGS pro odborné akce – schválení programu a potom smlouva a fakturace……jednodenní seminář 10 000 Kč, jednodenní konference 20 000 Kč (poskytnutí loga, vyvěšení na webu).
Zpráva o Betmiga – II. skupina – cena na měsíc cca 800, úhrada 300 doplatek necelých 500, na 3 měsíce cena 2500, úhrada 1000 a doplatek 2500 , Vesicare 3200
Halaška referuje o žádosti Prague Con. centre s podporou UGS o možnost organizování konference ICS 2022 – podána žádost
Diskutována situace ve světě o užívání sítí a pásek - zpráva IUGA – bedlivé užívání či dokonce zákaz užívání sítí v některých zemích. Situace je sledována i ze strany SÚKL. V tuto chvíli úprava výzvy na webu postačuje. Doporučeno stejnou výzvu dát do nejbližšího Bulletinu.

GDPR – zákon EU o ochraně osobních dat – diskutována problematika ochrany v zapsaném spolku v následujících úrovních:
Členská základna
Výbor a sekretariát
Spolupracující firmy
Farmaceutické firmy
IUGA a EUGA
Atestovaní urogynekologové
REGISTR operací s heterologními materiály UGS ČR z.s.

Navržená řešení: předseda zajistí s právníky formulaci souhlasů členů pro jednotlivé úrovně, smlouvy s poskytovateli služeb a Výbor doporučí pracovištím, která zadávají údaje do Registru, aby doplnili Informovaný souhlas s danou operací o větu: „Souhlasím se zařazením mého jména a údajů o operaci do interního Registru operací s heterologními materiály UGS ČR z.s..“

Konference- konference je na  stejném místě a provede stejná agentura – organizační výbor (Horčička, Zmrhal, Revický, Dušáková).  Vědecký výbor (Krofta – předseda, Mašata, Huvar, Zmrhal, Huser)  – do další schůze navrhne Náplň a program konference, vč. časového rozpětí.
Ceny společnosti – Nejlepší publikovaná práce, Nejlepší publikovaná kazuistika v r. 2018  - předseda vypíše hned a dá do tisku. Sponzor pro kazuistiku bude hledán.

 

Další schůze: 18.5.

 

Zapsal Horčička

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

Sponzoři