Schůze výboru UGS 24.11.2017

Schůze výboru UGS

24.11.2017

Přítomni: Horčička, Zmrhal, Halaška, Martan, Adamík
Omluveni: Feyereisl, Huvar, Mašata, Krofta, Krahulec, Šottner

Praha

Program:
1. Běžná agenda, členská základna, platby, sponzoři
2. Příprava konference – hlasovací zařízení je příliš drahé
3. VH – příprava předseda – vedení Zmrhal
4. Rozpočtové akce Sekce
5. Změna v preskripci pro PL a geriatry...DP pro I.linii

Program VH
1. Zahájení ( Zmrhal)
2. Zpráva předsedy (Horčička)
3. Jmenovaní čestného člena
4. Zpráva o činnosti SUG ČGPS  ( Horčička)
5. Zpráva o hospodaření (Šottner)
6. Zpráva revizní komise (Krofta)
7. Registr implantátů (Šottner)
8. Diskuse
9. Závěr schůze (Horčička)

Zapsal Horčička,

další schůze dle návrhu předsedy v příštím roce

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

Sponzoři