Schůze Výboru UGS a SUG 22.4.2016

Schůze Výboru UGS a SUG 22.4.2016

Horčička, Feyereisl, Krofta, Huvar, Krahulec, Zmrhal, Halaška, Adamík

Omluveni: Martan, Mašata, Šottner, Halaška

Místo : Průhonice

Program - Běžná agenda : KB – platební brána – obchodní podmínky ...odesláno do KB 

Projednáno a schváleno vyloučení pro neplacení příspěvků - seznam: P.Dvořák, P.Fiala,M.Hamouzová,L.Haselbachová, J.Hiblbauer, P.Jelínková,R.Košvancová,J.Kroupová,S.Martan,M. Mičínová,J.Milerová, o.Müller, M. Němečková, D.Pacík,I.Pavlíčková, E.Procházková,J.Riegl, M.Rosenberg,E.Rutarová, R.Růžková, J.Skorupová, R.Staněk,E.Ščamborová, M.Šmehil, J.Urbánková, P. Valha, R.Wohlgemuth, L.Zámečník, V.Žižlavský. Poslední výzvou budou obesláni.

Zápis z mimořádné VH schválen.

Jarní akce a konference ČGPS – Zlín - pochvala Adamikovi, 273 účastníků. Připraven workshop Plzeň, ČGPS- konference – blok v sobotu - připravil Horčička 7 příspěvků.

Vyúčtování konference přednesl Zmrhal, pozitivní bilance je snížena o výdaje za hosty. Pro rok 2018 na podzim zkusit výběrové řízení.

Stav nové výkony: - Bulkamid od 1.1.2017. Požadavek MZ, resp. VZP na novou odbornost pro sazebník výkonů – seznam výkonů gynekologie široký, diskutovány námitky pro i proti – pověřen Horčička k dalšímu jednání. Pozván na MZ – MUDr. Pokorný – předseda komise MZ pro Sazebník výkonů. Pásky, povinné revidování revizními lékaři u pojišťovny 205 – údajně všichni poskytovatelé informováni, dále bude jednání s ředitelkou Knorovou 11.5.2016 

Doporučený postup – sestupy – diskuze

Soutěže: - vyhlášení soutěží - tiskoviny a web - předseda

Různé, diskuze.

22.4.2016

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

Sponzoři