Schůze Výborů UGS ČR a SUG ČGPS 17.6.

Schůze Výborů  UGS ČR a SUG ČGPS
17. 6. 2016
Horčička, Feyereisl, Krofta,  Mašata, Šottner, Halaška, Adamík
Omluveni:  Martan, Krahulec, Zmrhal, Huvar
Místo : Průhonice
Program:
- Běžná agenda  : KB – platební brána, provedeno  přeprogramování stránek, nyní zkušební provoz
- Noví členové: MUDr. Kateřina Roušarová – GONA s.r.o.
- Vzdělávací proces – AK- schválena pracoviště:  FTN P4, FN Ostrava, FN Olomouc – všechny pro I. st. vzdělávání. Vzhledem k nepřesnosti VP navrhuje předseda jeho změnu – školitel musí mít atestaci z urogynekologie – schváleno. Návrhy změn budou podány při nejbližším termínu vyvolaném MZ.
- Atestace:  MUDr.  J. Vláčil s vyznamenáním
- Jednání s 205 – podmínka schválení  aplikace TVT, TOT revizním lékařem  odstraněna
- Nové  výkony: jednání s pojišťovnami, předseda referuje  o návrhu vlastní odbornosti pro sazebník výkonů, schváleno.
- Od 20. do 24. 6. pořádá Incoforum Světový týden kontinence – stánek v OC Nový Smíchov, odborný personál  s urogynekologických a urologických pracovišť , mediální kampaň.
- Diskutováno užívání nových materiálů, potřeba odborných posudků – pověřen Mašata. Také připraví prohlášení  na web.
- Příprava parametrů výběrového řízení pro pořádání konferencí – pověřen Zmrhal, Šottner
- Diskuze k programu proběhlé celostátní konference, pozitivně hodnocen blok urogynekologie, některé přednášky ale byly slabší. Nebyl s Výborem projednán odborný náhled na workshop Užití laseru v léčbě SI. Doporučeno předsedovi se písemně dotázat výboru ČGPS, proč tomu tak nebylo (metoda neověřená, bez klinických studií EBM).
- Doporučené postupy – poslední diskuze – předloženy dvě varianty- zkrácená, korespondující s již schválenými DP – schválena po posledním čtení. Širší varianta doporučena Kroftovi k publikování v Čs. gynekologii.
- Další schůze budou  - září, listopad. Předseda upřesní datum a místo.


Zapsal Horčička

NOVINKY

Česká urogynekologie

Ve dnech 5. – 6.prosince se koná již 27. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte
https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2018.html

Česká urogynekologie

Světový týden kontinence

Ve dnech 18.-22.6  probíhá Světový týden kontinence. Opět po roce Vás bude ve stánku Incoforum naproti obchodnímu řetězci Tesco v OC Nový Smíchov očekávat řada zdravotních sester a lékařů z předních odborných pracovišť zabývajících se léčbou a detabuizací inkontinence.
http://www.incoforum.cz

Světový týden kontinence

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

Sponzoři