Schůze Výborů UGS ČR a SUG ČGPS 17.6.

Schůze Výborů  UGS ČR a SUG ČGPS
17. 6. 2016
Horčička, Feyereisl, Krofta,  Mašata, Šottner, Halaška, Adamík
Omluveni:  Martan, Krahulec, Zmrhal, Huvar
Místo : Průhonice
Program:
- Běžná agenda  : KB – platební brána, provedeno  přeprogramování stránek, nyní zkušební provoz
- Noví členové: MUDr. Kateřina Roušarová – GONA s.r.o.
- Vzdělávací proces – AK- schválena pracoviště:  FTN P4, FN Ostrava, FN Olomouc – všechny pro I. st. vzdělávání. Vzhledem k nepřesnosti VP navrhuje předseda jeho změnu – školitel musí mít atestaci z urogynekologie – schváleno. Návrhy změn budou podány při nejbližším termínu vyvolaném MZ.
- Atestace:  MUDr.  J. Vláčil s vyznamenáním
- Jednání s 205 – podmínka schválení  aplikace TVT, TOT revizním lékařem  odstraněna
- Nové  výkony: jednání s pojišťovnami, předseda referuje  o návrhu vlastní odbornosti pro sazebník výkonů, schváleno.
- Od 20. do 24. 6. pořádá Incoforum Světový týden kontinence – stánek v OC Nový Smíchov, odborný personál  s urogynekologických a urologických pracovišť , mediální kampaň.
- Diskutováno užívání nových materiálů, potřeba odborných posudků – pověřen Mašata. Také připraví prohlášení  na web.
- Příprava parametrů výběrového řízení pro pořádání konferencí – pověřen Zmrhal, Šottner
- Diskuze k programu proběhlé celostátní konference, pozitivně hodnocen blok urogynekologie, některé přednášky ale byly slabší. Nebyl s Výborem projednán odborný náhled na workshop Užití laseru v léčbě SI. Doporučeno předsedovi se písemně dotázat výboru ČGPS, proč tomu tak nebylo (metoda neověřená, bez klinických studií EBM).
- Doporučené postupy – poslední diskuze – předloženy dvě varianty- zkrácená, korespondující s již schválenými DP – schválena po posledním čtení. Širší varianta doporučena Kroftovi k publikování v Čs. gynekologii.
- Další schůze budou  - září, listopad. Předseda upřesní datum a místo.


Zapsal Horčička

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

State of the Art

Ve dnech 13.-14.6.2019 se koná konference State of the Art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii ve Zlíně. Více informací na http://statezlin.cz/

State of the Art

Sponzoři