Mimořádná Valná hromada

Z á p i s

Z mimořádné Valné hromady Urogynekologické společnosti ČR z.s.

konané dne 8.4.2016 ve Zlíně při State of the Art.

Přítomno: 76 členů vč. PM, celkový počet je 141 členů - schůze je usnášeníschopná.

Program:

Schůze svolána k odsouhlasení zvýšení členských příspěvků do UGS od roku 2016 na 500 Kč pro lékaře a 100 Kč pro sestry a střední zdravotní personál.

Výsledky hlasování: 73 hlasů pro, 2 proti a 1 se zdržel.

Závěr: Odsouhlaseno zvýšení členských příspěvků do UGS ČR.

Zapsal: Horčička

NOVINKY

Česká urogynekologie

Ve dnech 5. – 6.prosince se koná již 27. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte
https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2018.html

Česká urogynekologie

Světový týden kontinence

Ve dnech 18.-22.6  probíhá Světový týden kontinence. Opět po roce Vás bude ve stánku Incoforum naproti obchodnímu řetězci Tesco v OC Nový Smíchov očekávat řada zdravotních sester a lékařů z předních odborných pracovišť zabývajících se léčbou a detabuizací inkontinence.
http://www.incoforum.cz

Světový týden kontinence

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

Sponzoři