Mimořádná Valná hromada

Z á p i s

Z mimořádné Valné hromady Urogynekologické společnosti ČR z.s.

konané dne 8.4.2016 ve Zlíně při State of the Art.

Přítomno: 76 členů vč. PM, celkový počet je 141 členů - schůze je usnášeníschopná.

Program:

Schůze svolána k odsouhlasení zvýšení členských příspěvků do UGS od roku 2016 na 500 Kč pro lékaře a 100 Kč pro sestry a střední zdravotní personál.

Výsledky hlasování: 73 hlasů pro, 2 proti a 1 se zdržel.

Závěr: Odsouhlaseno zvýšení členských příspěvků do UGS ČR.

Zapsal: Horčička

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

State of the Art

Ve dnech 13.-14.6.2019 se koná konference State of the Art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii ve Zlíně. Více informací na http://statezlin.cz/

State of the Art

Sponzoři