Schůze Výborů UGS ČR a SUG ČGPS 25.11.2016

Schůze Výborů  UGS ČR a SUG ČGPS


25.11.2016


Horčička, Zmrhal, Krofta,  Mašata, Šottner, Martan, Halaška, Krahulec, Adamík, Feyereisl, Huvar

Internet: per rollam

Program:
- Schválení programu konference – návrh Mašata ke změně v dalších letech – k diskuzi při další schůzi
- Schválení čestného členství MUDr. Jan Galád, Slovenská Republika – všichni pro

 

Zapsal Horčička

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

Sponzoři