Zápisy

rok 2017

Schůze výboruSchůze UGS a SUG ČGPS 6.1.2017
Schůze UGS a SUG ČGPS 24.3.2017
Schůze UGS a SUG ČGPS 26.5.2017
Schůze UGS a SUG ČGPS 22.9.2017
Schůze UGS a SUG ČGPS 20.10.2017
Schůze výboru UGS 24.11.2017

rok 2016

Schůze VýboruSchůze Výboru UGS a SUG 22.4.2016
Schůze Výboru UGS a SUG 12.2.2016
Schůze Výborů UGS ČR a SUG ČGPS 17.6.
Schůze Výborů UGS ČR a SUG ČGPS 25.11.2016
Valná hromadaMimořádná Valná hromada
Zápis z Valné hromady 1.12.2016

rok 2018

Schůze výboruSchůze výboru 16.3.2018
Schůze výboru 18.5.2018
Schůze výboru 12.1.2018
Schůze výborů UGS a SUG 14.9.2018
Schůze výborů 15.11.2018
Valná hromadaValná hromada 6.12.2018

rok 2019

Schůze výboruSchůze výborů UGS Ř a SUG ČGPS 18.1.2019
Schůze Výborů UGS a SUG ČGPS 29.3. 2019

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

State of the Art

Ve dnech 13.-14.6.2019 se koná konference State of the Art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii ve Zlíně. Více informací na http://statezlin.cz/

State of the Art

Sponzoři