Affiliates section

Welcome in affiliates section of website of Urogynaecological society. This section is under patronage of this society.

We introduce you new activities in our section. It is designed for nurses, who are concerned with care of incontinent patients and urogynaecology.

This space is designated for your contributions, opinions, experiences, reactions on latest happenings in this field, vocational stories, acknowledgement, new, etc.

 

Content and aims of affiliates section (nurse section):

lifelong education - seminar
lecture activities
workshops
professional internship
courses

 

Improvement of care of diseased patients with incontinence of urine and spread of right and professional care.

NEWS

Czech Urogynecology 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Czech Urogynecology 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

State of the Art

Ve dnech 13.-14.6.2019 se koná konference State of the Art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii ve Zlíně. Více informací na http://statezlin.cz/

State of the Art

Sponsors