Application for member

If you want to become a member of Urogynaecological society, follow these instructions:
 

 1. Download an application
  Click on link below with right mouse button. In menu, which will appear, choose „Save as“ and choose place, where application should be save in your computer.
  MS Word dokument Přihláška do Urogynekologické společnosti
  ("prihlaska-UGS.doc", 34kB)
   
 2. Fill in an application
  Open a file „prihlaska-ugs.doc“ in MS Word, print and fulfill.
   
 3. Send an application
  Filled-in and signed application send on address of association (see Contact) Contact).

NEWS

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

State of the Art

Ve dnech 13.-14.6.2019 se koná konference State of the Art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii ve Zlíně. Více informací na http://statezlin.cz/

State of the Art

Sponsors