Committee

 

Committee of society

President: MUDr. Lukáš Horčička
Vice-chairman: Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc
Secretary: as. MUDr. Jan Zmrhal, CSc
Treasurer: MUDr. Oldřich Šottner
Committee members: Prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc
Prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc
Prof.MUDr.Jaromír Mašata, CSc
 


Audit committee

President: Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.
Members: MUDr. Zdeněk Adamík, CSc.
MUDr. Pavel Krahulec, CSc.

 

NEWS

Czech Urogynecology 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Czech Urogynecology 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

State of the Art

Ve dnech 13.-14.6.2019 se koná konference State of the Art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii ve Zlíně. Více informací na http://statezlin.cz/

State of the Art

Sponsors