Soutěž UGS 2020

Soutěž UGS ČR z.s. o nejlepší publikovanou práci v roce 2020:


Po složitém, tříkolovém hodnocení přihlášených 9 prací, vědecká rada rozhodla rozdělit cenu mezi tři autory za následující práce:

Metrics of perineal support (MOPS) study
Vladimír Kališ a kol., publikovanou v BMC Pregnancy and Childbirth 2020

Vaginal Er:YAG LASER application in the menopausal ewe model:
a randomised oestrogen and sham controlled trial

Kateřina Macková a kol., publikovanou v BJOG 2020

Colpocleisis with a skin flap
Alois Martan a kol., publikovanou v IUJ 2020

​Všem vítězům blahopřejeme a cena jim bude předána při konferenci 2021.

Lukáš Horčička

------------------------------------------------------------------------------

Poslání a cíle UGS

Urogynekologická společnost České Republiky se zasazuje o zlepšení péče o nemocné trpící inkontinencí moči a šíření odborných poznatků v oboru urogynekologie. K naplnění tohoto poslání šíří odborné poznatky organizováním odborných a popularizačních akcí, podáváním stanovisek a posudků v otázkách diagnostiky, léčby a prevence inkontinence, a tak se podílí na dalším vzdělávání odborných zdravotnických pracovníků a dalších osob, majících vztah k urogynekologii nebo k inkontinentním pacientům.

Urogynekologická společnost České Republiky spolupracuje s Českou a Slovenskou lékařskou společností a dalšími organizacemi, které mají vztah k urogynekologii.  Společnost také úzce spolupracuje se zahraničními odbornými společnostmi a asociacemi, zejména s International Continence Society a International Urogynecological Association, podporuje vědeckou spolupráci s domácími a zahraničními institucemi a univerzitami.
 

Členem společnosti se může stát každý, kdo se zajímá o poruchy činnosti urogenitálního traktu, nebo kdo se těmito poruchami odborně zabývá, a to zejména z řad lékařů, farmaceutů, inženýrů, zdravotnických pracovníků, zvláště sester, jakož i z řad studentů medicíny nejméně v 6. semestru, nebo kdo vykonává povolání mající souvislost s léčbou a prevencí poruch urogenitálního ústrojí.
 

Členy Společnosti přijímá předsednictvo na základě členské přihlášky. Členství vzniká dnem přijetí. V případě, že by předsednictvo přihlášku zamítlo, musí to být uchazeči o členství sděleno. Proti takovému zamítavému rozhodnutí se může uchazeč odvolat k členské schůzi, jejíž rozhodnutí je konečné.

NOVINKY

1. webseminář UGS s prof. Mašatou

Téma: Komplikace tahuprostých vaginálních pásek a jejich řešení

Dne: 2. 3. 2021 v 15:00

Přihlášení na email: ugs@seznam.cz

1. webseminář UGS s prof. Mašatou

INCOFORUM podporuje Týden kontinence

více info zde

INCOFORUM podporuje Týden kontinence

Atestace 2021

více info zde

Atestace 2021

Sponzoři