Doporučený postup pro léčbu OAB

Léčba hyperaktivního močového měchýře - OAB

Horčička L., Zmrhal J., Krahulec P.

Definice:
Hyperaktivní močový měchýř ( OAB – overactive bladder ) je syndrom zahrnující do sebe jímací symptomy dysfunkce dolních močových cest – urgenci, frekvenci, nykturie, urgentní inkontinenci a smíšené formy

Příčiny:
Příčiny mohou být neznámé – primární (idiopatický ) hyperaktivní měchýř nebo v případě sekundárního hyperaktivního měchýře to může být zánět, nádor močového měchýře, cizí těleso, litiáza, intersticiální cystitida, neurogenní poruchy, subvezikální obstrukce, radioterapie malé pánve a další.

Pojmy:
- Hyperaktivní měchýř, - urgence - urgentní inkontinence, - frekvence, - nykturie

Léčba OAB:
Léčba první volby: režimová opatření, cvičení pánevního dna a mikční trénink
.
Medikamentózní léčba
Je nejrozšířenější a nejefektivnější metoda léčby. V léčbě jsou užívána:
- anticholinergika základní řady
- antimuskarinika
- beta sympatikomimetika

Fyzioterapie
Rehabilitace svalů pánevního dna
Elektrostimulační léčba je vhodnou alternativou anticholinergní léčby.
Magnetoterapie
Lokální instilační terapie (anestetika, hyaluronová kyselina, chondroitin sulfát…)
Pomocná terapie estrogeny, trankvilizery
Léčba aplikací botulinotoxinu – aplikace Botoxu do stěny  močového měchýře u neurogenního m.m. a refrakterní formy OAB

Literatura:
 ICI 2012
 Krhut: Hyperaktivní močový měchýř

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

State of the Art

Ve dnech 13.-14.6.2019 se koná konference State of the Art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii ve Zlíně. Více informací na http://statezlin.cz/

State of the Art

Sponzoři