UZ kurz pro urology

 

Nadstavbový kurz perineálního ultrazvukového vyšetření pánevního dna

určeno pouze pro urology k získání kompetence pro kod 63703


garant kurzu: doc. MUDr. Kamil Švabík, Ph.D. 

Cena kurzu:  10 000 Kč

Podzimní kurz: bude upřesněno 


Kurz se skládá ze dvou částí : základní prezenční teoretická část, praktická část s doložením obrazové dokumentace a následným vyhodnocením. ( v případě nedodržení kriteríí požadované obrazové dokumentace – je možné doložení kdykoliv opakovat – u opakovaného dokládání nutno uhradit poplatek 2000kč. Celý kurz je nutné dokončit nejdéle do 2 let, jinak  je nutné absolvovat  znovu celý kurz.


Základní teoretická část:

1) Základy techniky transperineálního ultrazvuku a dokumentace
2) Využití UZ v předoperační diagnostice a pooperačním sledování při léčbě inkontinence moči u žen
3) Využití UZ při diagnostice žen se sestupem pánevních orgánů
4) Levator ani  + 4D ultrazvuková diagnostika defektů pánevního dna


Praktická část (na svém pracovišti) :
doložení 2D vyšetření  introitálního UZ ve střední sagitální rovině, v podobě fotodokumentace  ( tzv. split screen tj. klid vs valsalva )  u  ženy s diagnózou inkontinence moči  a popsáním parametrů mobility – všech tří kompartementů.  (3x)

Přihlášku si stáhnete v docx formátu zde

Pokud by stahování nefungovalo, lze stáhnout z google disk zde

Případně napište na ugs@seznam.cz

NOVINKY

IV. Ostravské urologicko-neurologické sympozium

Info na webu CUS k sympoziu zde

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,


mám velkou radost, že Vás mohu opět pozvat do Ostravy k účasti na IV. ročníku Ostravského urologicko-neurologického sympozia (OUNS). Tento workshop Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie ČUS se naposledy konal v r. 2019. Konání dalšího ročníku zhatila bohužel pandémie a restrikce s ní spojené.
Fakt, že od prvního ročníku OUNS uplynulo už 11 let, nás vedl k tomu, že jsme program letošního OUNS koncipovali i s ohledem na mladší kolegy, kteří třeba ještě nemají s péčí o pacienty s neurogenními poruchami dolních močových cest mnoho zkušeností. Proto jsme se rozhodli zařadit například celý blok věnovaný správnému provedení a interpretaci urodynamického vyšetření u neurogenních pacientů. Osobně se velmi těším rovněž na bloky, které budou diskutovat problematiku péče o dysfunkce střeva a sexuální dysfunkce, protože si myslím, že v této oblasti našim pacientům ještě mnohé dlužíme. Nebudou samozřejmě chybět ani bloky, které se naopak budou věnovat těm nejaktuálnějším otázkám, na něž třeba ještě nelze dát jednoznačnou odpověď. Příkladem budiž diskuze na téma možností prevence infekcí u neurogenních pacientů.
Organizační výbor udělal vše proto, aby byl program co možná nejpestřejší, na vysoké odborné úrovni, a přitom co nejblíže naší klinické praxi. A tak, jak už bývá na našich workshopech zvykem, nechceme, aby v sále seděli přednášející a posluchači, ale abychom se prostřednictvím aktivní diskuze a neformální výměny zkušeností zapojili do tvorby programu všichni.

Už teď se těším na setkání

Jan Krhut
za organizační výbor

 

IV. Ostravské urologicko-neurologické sympozium

Inkontinence pro praktické lékaře

Společně s organizací Inko-gnito nabízíme pro praktické lékaře online akademii.

Více info zde

Inkontinence pro praktické lékaře

Kurz ČUS

Vážení, zde a zde najdete informace ke kurzu ČUS 

Užití botulinumtoxinu v urologii
Garant: Prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
Urologická klinika 3. LF UK a FTN Praha
18.3.2024
20.5.2024

 

Kurz ČUS

Sponzoři