Doporučený postup pro léčbu stresové inkontinence

Léčba ženské stresové inkontinence

Huvar I., Martan A., Mašata J.


Definice:

Stresová inkontinence moči je stížnost na nechtěný únik moči při námaze nebo fyzické aktivitě nebo při kašli či kýchání.

Pro vyloučení záměny s psychickým stresem může být preferované označení “inkontinence při zvýšení nitrobřišního tlaku”.

Urodynamická stresové inkontinence

Definice: mimovolní únik moči během plnicí cystometrie, spojený se vzestupem intraabdominálního tlaku bez přítomnosti kontrakce detruzoru.
 

Příčiny:

Hlavní příčinou stresové inkontinence je zvýšená mobilita uretry nebo nedostatečná funkce vnitřního uretrálního sfinkteru. Oba tyto faktory souvisí se stavem a funkcí svalů a struktur pánevního dna, s inervací a cévním zásobením.
 

Fyzioterapie při léčbě stresové inkontinence moči :

Prvním možným krokem v léčbě stresové inkontinence moči je fyzioterapie. Podmínkou je schopnost a ochota pacientky léčbu akceptovat. Terapie je vhodná u mladších žen a lehčích typů stresové inkontinence, u žen kde není porušena funkce a inervace svalů pánevního dna. Součástí fyzioterapie je přímé cvičení svalů pánevního dna, využívání koaktivace svalových skupin, ev. relaxace svalů. Fyzioterapeutické postupy jsou mimo rámec tohoto doporučení.
 

Operační řešení:

Nejrozšířenějším a nejefektivnější řešením ženské stresové inkontinence je operační řešení.
 

Indikace:

Čistá stresová, popř. smíšená inkontinence s převahou stresové složky, nebo po léčbě symptomů hyperaktivního močového měchýře Kvalifikace operatéra Výkon může samostatně provádět lékař s dokončenou specializací v oboru gynekologie a porodnictví a dokončenou specializací v oboru urogynekologie. Dále je vhodné absolvování kurzu pro konkrétní operační metodu na certifikovaném pracovišti.
 

Kompetence pracoviště:

Výkon lze provádět za hospitalizace nebo na pracovištích jednodenní chirurgie se schváleným režimem operačního sálu.
 

Informovaný souhlas:

Podmínkou všech uvedených operací je poučení pacientky o způsobu provedení výkonu, jeho pravděpodobné úspěšnosti a možných komplikacích a následným stvrzením těchto informací podpisem informovaného souhlasu.
 

Vlastní operace:

Současným standardem operativy ženské močové inkontinence je zavedení syntetické suburetrální pásky pod střední uretru (midurethral sling). Operace se provádí v celkové či regionální (epidurální, subarachnoidální) anestezii nebo v kombinaci lokální anestezie s analgo-sedací. Pásku lze zavádět retropubicky, transobturatorně či kotvenou krátkou pásku (single incision midurethral sling- SIMS).. Podmínkou je používat materiály s dobrou biokompatibilitou -např. polypropylenové pletené makroporézní pásky typu I (Amid I-velikost otvorů více než 75 um). Při prokázané ISD je preferováno zavádění pásky z retropubickou trajektorií. Při retropubickém přístupu je vždy nutno cystoskopicky zkontrolovat integritu močového měchýře po zavedení vodičů. Zavedení suburetrální pásky je možno kombinovat i s jinými operačními výkony v malé pánvi. Alternativou možného operačního postupu je provedení kolposuspenze dle Burche, nebo operace faciálním slingem z fascie přímého svalu břišního.. Dalším možným postupem je injekční aplikace látek pod sliznici uretry (bulking agent-glutaraldehyd kolagen, kopolymer kys. hyaluronové a dextranu, polyacrylamide hydrogel). Operace by měla být rezervována pro pacientky po selhání předchozích antiinkontinentích operacích, nebo pro pacientky, kde lze primárně očekávat nízký efekt standardních operačních přístupů, možné je aplikovat i u pacientek po radioterapii v oblasti malé pánve, nebo u pacientek s vysokým interním rizikem pro provedení standardní operace. U tohoto postupu je nutné pacientku upozornit, že úspěšnost je nižší než 70% a časem se nadále snižuje V případech, kdy výše uvedené operace selhaly je zdůvodněné použití umělého svěrače uretry.
 

Literatura: 

NICE clinical guideline 40.

The Management of Urinary Incontinence in Women 2006 

CG 40 Urinary Incontinence – full guideline  ICS Factsheet 2013 

UGS Urinary Incontinence 

Martan a kol: Nové operační a léčebné postupy v urogynekologii

NOVINKY

Atestace 2021

více info zde

Atestace 2021

XIV EUGA Annual Meeting

LJUBLJANA |  2-4  December 2021

více info zde

XIV EUGA Annual Meeting

IUGA 2021

IUGA 2021

Sponzoři