Doporučený postup pro léčbu stresové inkontinence

Léčba ženské stresové inkontinence

Huvar I., Martan A., Mašata J.


Definice:

Stresová inkontinence moči je stížnost na nechtěný únik moči při námaze nebo fyzické aktivitě nebo při kašli či kýchání.

Pro vyloučení záměny s psychickým stresem může být preferované označení “inkontinence při zvýšení nitrobřišního tlaku”.

Urodynamická stresové inkontinence

Definice: mimovolní únik moči během plnicí cystometrie, spojený se vzestupem intraabdominálního tlaku bez přítomnosti kontrakce detruzoru.
 

Příčiny:

Hlavní příčinou stresové inkontinence je zvýšená mobilita uretry nebo nedostatečná funkce vnitřního uretrálního sfinkteru. Oba tyto faktory souvisí se stavem a funkcí svalů a struktur pánevního dna, s inervací a cévním zásobením.
 

Fyzioterapie při léčbě stresové inkontinence moči :

Prvním možným krokem v léčbě stresové inkontinence moči je fyzioterapie. Podmínkou je schopnost a ochota pacientky léčbu akceptovat. Terapie je vhodná u mladších žen a lehčích typů stresové inkontinence, u žen kde není porušena funkce a inervace svalů pánevního dna. Součástí fyzioterapie je přímé cvičení svalů pánevního dna, využívání koaktivace svalových skupin, ev. relaxace svalů. Fyzioterapeutické postupy jsou mimo rámec tohoto doporučení.
 

Operační řešení:

Nejrozšířenějším a nejefektivnější řešením ženské stresové inkontinence je operační řešení.
 

Indikace:

Čistá stresová, popř. smíšená inkontinence s převahou stresové složky, nebo po léčbě symptomů hyperaktivního močového měchýře Kvalifikace operatéra Výkon může samostatně provádět lékař s dokončenou specializací v oboru gynekologie a porodnictví a dokončenou specializací v oboru urogynekologie. Dále je vhodné absolvování kurzu pro konkrétní operační metodu na certifikovaném pracovišti.
 

Kompetence pracoviště:

Výkon lze provádět za hospitalizace nebo na pracovištích jednodenní chirurgie se schváleným režimem operačního sálu.
 

Informovaný souhlas:

Podmínkou všech uvedených operací je poučení pacientky o způsobu provedení výkonu, jeho pravděpodobné úspěšnosti a možných komplikacích a následným stvrzením těchto informací podpisem informovaného souhlasu.
 

Vlastní operace:

Současným standardem operativy ženské močové inkontinence je zavedení syntetické suburetrální pásky pod střední uretru (midurethral sling). Operace se provádí v celkové či regionální (epidurální, subarachnoidální) anestezii nebo v kombinaci lokální anestezie s analgo-sedací. Pásku lze zavádět retropubicky, transobturatorně či kotvenou krátkou pásku (single incision midurethral sling- SIMS).. Podmínkou je používat materiály s dobrou biokompatibilitou -např. polypropylenové pletené makroporézní pásky typu I (Amid I-velikost otvorů více než 75 um). Při prokázané ISD je preferováno zavádění pásky z retropubickou trajektorií. Při retropubickém přístupu je vždy nutno cystoskopicky zkontrolovat integritu močového měchýře po zavedení vodičů. Zavedení suburetrální pásky je možno kombinovat i s jinými operačními výkony v malé pánvi. Alternativou možného operačního postupu je provedení kolposuspenze dle Burche, nebo operace faciálním slingem z fascie přímého svalu břišního.. Dalším možným postupem je injekční aplikace látek pod sliznici uretry (bulking agent-glutaraldehyd kolagen, kopolymer kys. hyaluronové a dextranu, polyacrylamide hydrogel). Operace by měla být rezervována pro pacientky po selhání předchozích antiinkontinentích operacích, nebo pro pacientky, kde lze primárně očekávat nízký efekt standardních operačních přístupů, možné je aplikovat i u pacientek po radioterapii v oblasti malé pánve, nebo u pacientek s vysokým interním rizikem pro provedení standardní operace. U tohoto postupu je nutné pacientku upozornit, že úspěšnost je nižší než 70% a časem se nadále snižuje V případech, kdy výše uvedené operace selhaly je zdůvodněné použití umělého svěrače uretry.
 

Literatura: 

NICE clinical guideline 40.

The Management of Urinary Incontinence in Women 2006 

CG 40 Urinary Incontinence – full guideline  ICS Factsheet 2013 

UGS Urinary Incontinence 

Martan a kol: Nové operační a léčebné postupy v urogynekologii

NOVINKY

XXX. Česká urogynekologie 2021

Registrace na konferenci zde

Podrobné info ke konferenci zde

XXX. Česká urogynekologie 2021

Atestace 2021

více info zde

Atestace 2021

XIV EUGA Annual Meeting

LJUBLJANA |  2-4  December 2021

více info zde

XIV EUGA Annual Meeting

Sponzoři