Stanovisko k využití heterologních materiálů při operacích pro descensus pánevních orgánů

Stanovisko Urogynekologické společnosti ČR a Sekce urogynekologie ČGPS

Využití heterologních materiálů při operacích pro descensus pánevních orgánů

Vážení kolegové,

jak jste jistě zaznamenali, ve světě postupně dochází k omezení prodeje a distribuce sítí pro vaginální operativu sestupů pánevních orgánů. Důvodem je zejména rostoucí počet žalob na komplikace v souvislosti s implantací cizorodého materiálu. Poslední krok, který byl učiněn, je zákaz prodeje těchto výrobků na americkém trhu pro dvě firmy – Boston Scientific a Coloplast.

Situace v Evropě je poněkud odlišná od amerického trhu. Nedošlo k tak masivnímu “zneužití“ operačních metod, ve většině států je operativa soustředěna do rukou odborníků a to včetně naší republiky. I díky Registru operací a komplikací jsme jistě na špičkové úrovni. Stejně tak jako revidujeme své operační postupy, tak budeme respektovat rozhodnutí platná pro Evropskou unii o bezpečnosti používaných materiálů.

Proto Výbor obou společností doporučuje, aby každý, kdo ve své operativě používá tyto materiály, pečlivě jejich užití zvážil a správně indikoval. Zejména je nezbytně nutné posoudit nejnovější závěry EBM. Poučení pacientky o možných komplikacích a podpis správného informovaného souhlasu je zásadní. V případě komplikací je nutné spolupracovat s nejvýše specializovanými centry.

I nadále Výbory situaci sledují a v případě dalších legislativních kroků jsme připraveni do dalších jednání vstoupit.

Lukáš Horčička                                                  13. 6. 2019
 

NOVINKY

2. webseminář záznam

ke shlednuti zde

2. webseminář záznam

XIV EUGA Annual Meeting

LJUBLJANA |  2-4  December 2021

více info zde

XIV EUGA Annual Meeting

Atestace 2021

více info zde

Atestace 2021

Sponzoři