Stanovisko k využití heterologních materiálů při operacích pro descensus pánevních orgánů

Stanovisko Urogynekologické společnosti ČR a Sekce urogynekologie ČGPS

Využití heterologních materiálů při operacích pro descensus pánevních orgánů

Vážení kolegové,

jak jste jistě zaznamenali, ve světě postupně dochází k omezení prodeje a distribuce sítí pro vaginální operativu sestupů pánevních orgánů. Důvodem je zejména rostoucí počet žalob na komplikace v souvislosti s implantací cizorodého materiálu. Poslední krok, který byl učiněn, je zákaz prodeje těchto výrobků na americkém trhu pro dvě firmy – Boston Scientific a Coloplast.

Situace v Evropě je poněkud odlišná od amerického trhu. Nedošlo k tak masivnímu “zneužití“ operačních metod, ve většině států je operativa soustředěna do rukou odborníků a to včetně naší republiky. I díky Registru operací a komplikací jsme jistě na špičkové úrovni. Stejně tak jako revidujeme své operační postupy, tak budeme respektovat rozhodnutí platná pro Evropskou unii o bezpečnosti používaných materiálů.

Proto Výbor obou společností doporučuje, aby každý, kdo ve své operativě používá tyto materiály, pečlivě jejich užití zvážil a správně indikoval. Zejména je nezbytně nutné posoudit nejnovější závěry EBM. Poučení pacientky o možných komplikacích a podpis správného informovaného souhlasu je zásadní. V případě komplikací je nutné spolupracovat s nejvýše specializovanými centry.

I nadále Výbory situaci sledují a v případě dalších legislativních kroků jsme připraveni do dalších jednání vstoupit.

Lukáš Horčička                                                  13. 6. 2019
 

NOVINKY

XXX. Česká urogynekologie 2021

Registrace na konferenci zde

Podrobné info ke konferenci zde

XXX. Česká urogynekologie 2021

Atestace 2021

více info zde

Atestace 2021

XIV EUGA Annual Meeting

LJUBLJANA |  2-4  December 2021

více info zde

XIV EUGA Annual Meeting

Sponzoři