Stanovisko k využití heterologních materiálů při operacích pro descensus pánevních orgánů

Stanovisko Urogynekologické společnosti ČR a Sekce urogynekologie ČGPS

Využití heterologních materiálů při operacích pro descensus pánevních orgánů

Vážení kolegové,

jak jste jistě zaznamenali, ve světě postupně dochází k omezení prodeje a distribuce sítí pro vaginální operativu sestupů pánevních orgánů. Důvodem je zejména rostoucí počet žalob na komplikace v souvislosti s implantací cizorodého materiálu. Poslední krok, který byl učiněn, je zákaz prodeje těchto výrobků na americkém trhu pro dvě firmy – Boston Scientific a Coloplast.

Situace v Evropě je poněkud odlišná od amerického trhu. Nedošlo k tak masivnímu “zneužití“ operačních metod, ve většině států je operativa soustředěna do rukou odborníků a to včetně naší republiky. I díky Registru operací a komplikací jsme jistě na špičkové úrovni. Stejně tak jako revidujeme své operační postupy, tak budeme respektovat rozhodnutí platná pro Evropskou unii o bezpečnosti používaných materiálů.

Proto Výbor obou společností doporučuje, aby každý, kdo ve své operativě používá tyto materiály, pečlivě jejich užití zvážil a správně indikoval. Zejména je nezbytně nutné posoudit nejnovější závěry EBM. Poučení pacientky o možných komplikacích a podpis správného informovaného souhlasu je zásadní. V případě komplikací je nutné spolupracovat s nejvýše specializovanými centry.

I nadále Výbory situaci sledují a v případě dalších legislativních kroků jsme připraveni do dalších jednání vstoupit.

Lukáš Horčička                                                  13. 6. 2019
 

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

State of the Art

Ve dnech 13.-14.6.2019 se koná konference State of the Art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii ve Zlíně. Více informací na http://statezlin.cz/

State of the Art

Sponzoři