Akce 2018

květen

workshop Diagnostika a management komplikovaného porodního poranění OASIS

datum: 18.5.2018

místo: přednáškový sál Fakultní nemocnice Ostrava

registrace: http://oasisworkshop.fno.cz/

 

červen

Světový týden kontinence

datum: 18.-22.6.2018

místo: stánek Incoforum OC Nový Smíchov

http://www.incoforum.cz/

 

září

VII. SLOVENSKÁ UROGYNEKOLÓGIA 2018

datum: 21.9.2018

místo: Hotel Tenis, Zvolen, SLOVENSKO

Více na: http://www.urogynekologia.sk

 

říjen

EUGA 2018

datum: 25.-27.10.2018

místo: Milan

info a registrace na: https://www.eugacongress.org

 

prosinec

27. Česká urogynekologie

datum: 5.-6.12.2018

místo: Praha

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2018.html

NOVINKY

XXXI. česká urogynekologie

více info zde

XXXI. česká urogynekologie

Úprava ceny členského poplatku v IUGA

Od 1. ledna 2023 dojde ke zvýšení členských poplatků ve společnosti IUGA. 

Úprava ceny členského poplatku v IUGA

Pozvánka na výroční schůzi UGS a SUG

Termín konání:

2. 12. 2022 v rámci konference Česká urogynekologie

Praha
Hotel Clarion
Program:

1. Zahájení
2. Volby komisí
3. Zpráva předsedy o činnosti Společnosti a Sekce
4. Zpráva o hospodaření
5. Zpráva revizní komise
6. Volby výboru UGS
7. Společnost a mezinárodní vztahy
8. Zpráva o stavu postgraduálního vzdělávání
9. Diskuse
10. Návrh usnesení
11. Závěr schůze

MUDr. Lukáš Horčička,
předseda UGS a SUG ČGPS

 

Program konference zde

Pozvánka na výroční schůzi UGS a SUG

Sponzoři