Zpravodaj 2002

Zpravodaj
Urogynekologické společnosti České republiky
a Sekce urogynekologie České gynekologicko - porodnické společnosti

červen 2002


Červen 2002 Mělník


Vážení kolegové !

Po maratonu odborných akcí u nás i ve světě v roce 2001,který byl pro českou urogynekologii zvláště vydařený, jsme zakončili naše aktivity tradiční a vydatně sponzorovanou „Praktickou urogynekologií X – jubilejní“. Pak jsme přežili Vánoce a Nový rok, chvíli jsme lyžovali a přišla Valná hromada s volbami v březnu na Bulovce. Opět se konají významné odborné akce, projednáváme řadu záležitostí, o kterých byste měli být informováni. Proto přijměte tento nepravidelný občasník k sdělení toho nejpodstatnějšího dění ve společnosti. –j.z.-

Finance

Číslo účtu zůstává 363 088 0237 / 0100 u KB Praha 7, podpisové právo má předseda, místopřdseda a pokladník.

Na účtu je t.č. 69.245,95 Kč. Příjmy jsou výlučně z členských příspěvků a sponzorských darů, výdaje v posledních měsících čerpány nejsou žádné.. Za úhradu členských příspěvků za rok 2OO1 předem děkujeme.

Členové a příspěvky

Společnost měla ke dni valné hromady 41 plnoprávných členů.Spolu s tímto Zpravodajem rozesíláme pokladní složenky KB k úhradě příspěvků na r. 2002. Zkuste prosím uhradit do konce října (!!) Kdo neví, tak vysokoškoláci platí 2OO a středoškoláci a ostatní symbolických 5O Kč.

Odborné aktivity

Květen kongres EAGO v Praze
Srpen kongres IUGA v Praze
Srpen kongres ICS v Heidelbergu
Říjen – 12-13.l0. IncoForum pro SZP – v Brně
Prosinec – 5.12. Praktická urogynekologie XI. - Mělník
(a řada dalších v zahraničí)

Valná hromada – březen- Praha Bulovka

Konala se za nadpoloviční účasti plnoprávných členů UGS, schválila postup a zprávu výboru, schválila hospodaření UGS a zprávu revizní komise. Zvolila výbor ve složení Feyereisl, Halaška, Horčička, Huvar,Huvarová, Martan, Zmrhal a revizní komisi ve složení Blovský, Krahulec, Lochman.

V dalším jednání byl tajnou volbou zvolen ve 2 kolech předsedou UGS Zmrhal, předsedou RK UGS Krahulec.

Dalšími výstupy z valné hromady je, aby:

Podrobný zápis z valné hromady zveřejníme na internetu.

Funkční licence a jak dál ?

Ani dohoda gynekologů a urologů nevedla k dalšímu pokroku. Vědecká rada komory naše návrhy na s urology dohodnuté 2 funkční licence definitivně zamítla a je nutno to respektovat. Vždyť i mezi gynekology je tábor těch, kteří licence chtěli a tábor těch, ktěří jsou nadále proti „atomizaci“ oboru. Tyto názory bohužel rozhodujícím způsobenm ovlivnily postoj VR ČLK.

Jedna legální cesta k tomu, aby gynekologové mohli provádět některé urologické výkony a léčit inkontinenci je uzavřena. V současné době jednáme s Vědeckou radou o náhradní možnosti – připravit a dát Komoře schválit tzv. Závazné stanovisko ČLK a seznam kodů, které by formou sdílení kodů několika odborností další činnost gynekologů v urologii garantovalo. Další legální cestou jsou nové návrhy na postgraduál včetně nadstavbové atestace, jejich cesta do parlamentu respektive jejich projednání je však v nedohlednu.

Zázračná TVT a kdo ji zaplatí

Leccos v této oblasti pokročilo. V prosinci 2001 vydala VZP ve Zpravodaji seznam pracovišť, jimž umožňuje účtovat ZUM TVT nad stanovený paušál. To je pokrok, bohužel seznam byl vytvořen, byť v dobré vůli a odůvodněně, mimo výbor naší společnosti, která jej vzala na vědomí teprve koncem března 2002. Na základě tlaků dalších z nás připravil výbor návrh rozšířit na celkem 22 pracovišť od 1. 7. 2002, ale jak se dovídáme je nereálné, aby VZP tento návrh přijala. Současný stav je tedy částečným úspěchem s jistou vadou kráse při projednávání vybraných pracovišť.

Medializace společnosti

V minulosti byla zřízena www.mujweb.cz/www, která byla přenesena na gynekology hojně užívaný www.gynstart.cz, tato stránka je však již zastaralá a obtížně ji obnovujeme. Proto se v těchto dnech tvoří na exkluzivním serveru samostatná www.urogynekologie.cz, kterou doporučujeme vyhledávat jako aktuální zpravodajství společnosti.


Slůvko předsedy UGS na závěr:

Vážení kolegové a přátelé !

Děkuji za důvěru a opětovné zvolení do vedení společnosti. Opět své působení pojmu jako úřad a službu spíše, než prezentaci vlastní osobnosti a svých osobních zájmů.

Těším se na spolupráci s přáteli ku prospěchu a rozvoji urogynekologie v rámci velkého oboru gynekologie a porodnictví a budu se snažit vhodně koordinovat činnost členů výboru odborně i postavením namnoze mnohem lepších, než jsem já sám.

Přeju všem hodně zdraví a hezkou slunečnou dovolenou. J.Z.

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

State of the Art

Ve dnech 13.-14.6.2019 se koná konference State of the Art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii ve Zlíně. Více informací na http://statezlin.cz/

State of the Art

Sponzoři