Zpravodaj 2016

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Předkládám Vám nové důležité informace z našeho  oboru.
Nejdříve však děkuji prim. MUDr. Zdeňku Adamíkovi za uspořádání operačního workshopu, který byl jako obvykle na vysoké úrovni. Předpokládám, že i pro Vás, kteří jste se ho absolvovali, byl přínosem. Také workshop laparoskopického operování  plzeňských kolegů, vedených doc. MUDr. Vladimírem Kališem, nezůstal pozadu a jistě obohatil novými zkušenostmi přítomné kolegy.
1. Výkon pro aplikaci periuretrálních implantátů bude v platnosti až poté, co vyjde ve vyhlášce. Dle informace na něm příslušný odbor MZ teprve začal pracovat…
2. Zvu Vás na kongres ČGPS, který se koná v Karlových Varech a urogynekologii bude věnován blok v sobotu 11. 6. od 8 hodin.
3. Upozorňuji na webové stránky společnosti, kam na podzim byla umístěna záložka Doporučené postupy a snažíme se, po rozsáhlé diskuzi ve výborech obou společností (UGS ČR i Sekce urogynekologie), tyto doporučené postupy aktualizovat…
4. Příspěvky do Urogynekologické společnosti byly rozhodnutím valné hromady zvýšeny na 500 Kč pro lékaře a 100 Kč pro střední zdravotnický personál. Splatnost je do června 2016.
5. Předpokládám, že do konce května bude spuštěna na webu společnosti platební brána pro placení členských  poplatků.
6. Podmínka aplikace suburetrální pásky až po schválení revizním lékařem, byla po jednání s pojišťovnou 205 zrušena.
7. V současné době byl dokončen proces schvalování dvou nových kódů pro urogynekologii: Vyšetření urogynekologem a Ultrazvukové vyšetření urogynekologem, které budou vedeny jako přičítací k základním vyšetřením. Jejich uvedení do sazebníku je nyní na Ministerstvu a doufám, že se podaří je dostat do vyhlášky, podobně jako výkon pro periuretrální implantáty, od roku 2017.
8. Podzimní termín atestace z urogynekologie je 25. 10. 2016


S pozdravy

Lukáš Horčička

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

State of the Art

Ve dnech 13.-14.6.2019 se koná konference State of the Art v urogynekologii a rekonstrukční pánevní chirurgii ve Zlíně. Více informací na http://statezlin.cz/

State of the Art

Sponzoři