Schůze UGS a SUG ČGPS 26.5.2017

Schůze UGS a SUG ČGPS


26.5. 2017

Přítomni: Horčička, Martan, Halaška, Mašata, Huvar, Šottner,

RK: Krofta, Krahulec

SUG ČGPS: Feyereisl

Omluveni: Zmrhal, Adamík

Bratislava, konference ČGPS a SGPS

Program:
- Běžná agenda – finance ( stav sponzorů- Astellas, Hartmann, Ferring, Apogepha...Elva Pharma s.r.o.)
- Noví členové nejsou
- BUlkamid – opět doporučeno předsedou  opatrnost v indikacích … cca 100 výkonů  ročně – viz negativní dopad na Slovensku, ZÚM bude od července. V této souvislosti opět diskutována kvalita přípravků. Společnost oslovena VZP k vyjádření se ke kategorizaci, což je však úkol pro státní orgány – MZ a SÚKL. Přesto předseda navrhuje stanovit kritéria, která odborná společnost jako nepodkročitelnou normu vyžaduje.
- Nové materiály – posudky, odborné předpoklady…viz výše
- Registr- diskutován stav –Šottner předkládá úpravy, výsledky budou pravidelně uveřejňovány v bulletinu, který připravuje webmaster, oficiálně osloví  UZIS , doc. Duška ve spolupráci s Kroftou dle kódů výkonů. Doporučeno Feyereislem udělat s předstihem, vzhledem k přetížení aparátu ÚZIS.
- Konference 2017 –  Horčička předkládá strukturu organizačního a vědeckého výboru, strukturu konference, která je již na webu Congress Prague, včetně přihlášek. Ntné doplnit téma WS – Krofta navrhuje Anatomická preparace  malé pánve…následně elektronicky výhrada k místu konference, zřejmě nemožné. Další návrh: Urodynamické vyšetření v praxi…obsazení speakerů vlastními silami. Ještě je nutné emailově vše doladit. 
- Vzdělávání – atestace – po jednání AK doporučuje předseda upravit Vzdělávací program dle našich požadavků aby byl připraven na výzvu k předložení ze strany MZ..všichni členové vyzváni ve lhůtě 14 dnů k předložení návrhů na změny.
- Schůze –září, místo a datum upřesní předseda

 

Zapsal Horčička

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

Sponzoři