Schůze výboru 12.1.2018

Schůze výboru 12.1.2018


Přítomni: Horčička, Martan, Huvar, Zmrhal, Mašata, Halaška, Šottner

RK: Krahulec, Adamík, Krofta

SUG ČGPS: Feyereisl

Místo: Naháč

Program

Běžná agenda  - předseda referuje o stavu financí a vyrovnaném rozpočtu a přípravě jednání se sponzory
Noví členové nejsou
Členství  v IUGA – obešle sekretariát spolu s Mašatou
Program konference ČGPS – urogynekologie s malým rozsahem – předseda vznese dotaz k prezidentovi konference.
Adamík referuje o situaci s přípravou State of Art, pravděpodobný termín je duben 2019.
Návrh MZ o nástavbových oborech – připomínky již v 8/2017 – nyní tedy cestou ČLS JEP a ČGPS – nesouhlasné stanovisko s prodloužením oboru na dva roky a možností, že by se Certifikovaný kurz stal nástavbou pro základní obor urologie – nesplňuje základní podmínky Vzdělávacího programu.
Předsedou kladen důraz na diskuzi zejména při schůzích Výborů, ne po internetu.
Bylo provedeno hodnocení konference, která všemi členy hodnocena pozitivně ve všech třech oblastech - organizační, vědecké i společenské. Předsedové obou výborů – organizačního i vědeckého referují o své činnosti. Konference se zúčastnilo cca 300 lidí.  Podle předběžné finanční zprávy se ziskem. V diskuzi byly vysvětleny i kritické připomínky k práci jak organizačního, tak vědeckého výboru. Předsedou doporučeno vypracování pracovních postupů pro práci obou výborů konference. Podle plánu bude příštím předsedou Vědeckého výboru Krofta. Předseda navrhuje odměnit  Huvara, Zmrhala, Mašatu a Horčičku z finančního přebytku konference. Jednomyslně přijato. Podmínky konference vzhledem k výraznému úspěchu doporučeno ponechat.

Další schůze: 16. 3. a  18.5.

 

Zapsal Horčička

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

Sponzoři