Schůze Výboru UGS a SUG 12.2.2016

Přítomni: Horčička, Feyereisl, Krofta, Huvar, Krahulec, Mašata, Šottner, Halaška

Omluveni: Adamík, Zmrhal,  Martan


Program


Běžná agenda  : KB – platební brána – obchodní podmínky, musí vytvořit předseda, pak bude platná
Zkontrolovány finance UGS
noví členové, 2*
vyloučení  - seznam neprobrán, agendu k vyloučení připravit do příští schůze
sponzoři,
mezinárodní členství, - finance – čekáme na fakturu od IUGA
příspěvky, ...neschváleno při VH 500 Kč pro neusnášníschopnost
Předseda navrhuje hlasování na Valné hromadě – hlasování bylo vždy v zastoupení s plnou mocí – schváleno.
Jarní akce:  Zlín ( VH po dohodě s Adamíkem VH?), Plzeň, ČGPS- konference – blok v sobotu . Halaška referuje o polské konferenci v Krakově v dubnu.
Pojišťovna ČNZP vyžaduje předjednání úhrady pásek? Předseda zjistí situaci.
Nové výkony – Bulkamid – výkon bude platný od 1.1.2016, ale až vyjde vyhláška, dvakrát nový diagnostický výkon podán k projednání počtvrté.
Doporučený postup – sestupy – diskuze – Krofta dále dopracuje
Stav vzdělávání – Vzdělávací program, akreditovaná pracoviště – požadavky – splnění podmínek  - výkony 75-50,150-100, ud 100 – 5 t, uz 250-500..., projednána situace pracovišť, i údaje z registru.
Registr výkonů: kritika, zpětná vazba, komplikace. Mašata bude sledovat registr IUGA k další spolupráci.
Soutěže:  - vyhlášení hned
Astellas, - nejlepší publikace ...za 2016
Apogepha – kazuistika – předseda projedná podmínky – nejlépe kazuistika v léčbě inkontinence - vyhlášení a deadline dříve a k dispozici firmě...
Vyúčtování konference bude projednáno příště, zbývá doplatit za pozvané hosty, oběd výboru a účast členů na společenském večeru.
Různé, diskuze

Další schůze 22.4. a 17.6.

Zapsal Horčička

NOVINKY

Česká urogynekologie 2019

Ve dnech 4.– 5. prosince se koná již 28. ročník celostátní konference Česká urogynekologie, jejímž pořadatelem je Urogynekologická společnost ČR. Proběhne zde workshop na aktuální téma a celostátní konference s mezinárodní účastí. Pro více informací navštivte

https://www.congressprague.cz/kongresy/urogyn2019.html

Česká urogynekologie 2019

European Urogynaecological Association

Sledujte webové stránky spřátelené European Urogynaecological Association (EUGA), kde je možné se registrovat na říjnovou konferenci či posílat příspěvky. Více na
https://www.eugacongress.org

European Urogynaecological Association

Sponzoři